บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"ต้องการลดระยะเวลาการทำงานให้น้อยลง และเพราะเคยใช้ของที่อื่นมาลดระยะเวลาได้จริง แต่ไม่ Support กับระบบการทำงาน โปรแกรมของโปรซอฟท์ myAccount เมื่อใช้ทำให้เราสามารถออกรายงาน การเรียกดูข้อมูลของลูกค้าง่ายขึ้น การตรวจสอบการทำงาน และการเชื่อมต่อเกี่ยวกับทางด้านบัญชี ตัวเลขต่างง่ายๆขึ้นมาก คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ และหามานาน พร้อมทั้งฝ่ายบริการของโปรแกรมบริการตอบข้อสงสัยได้รวดเร็ว และประทับใจการบริการมากค่ะ"

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์