แนวคิดและที่มา On Soft Co., Ltd.

แนวคิดและที่มา On Soft Co., Ltd.

" ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นในแต่ละวัน คนที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นที่จะอยู่รอดปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างมากมาย  ในฐานะที่ Onsoft ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน  เราต้องการเป็น "Smart Software  for Smart SMEs"

เพื่อสร้าง SMEs ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปเพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ฟรี 1 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ในระยะ 1 ปีแรกซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการ "

ซอฟต์แวร์ที่ SMEs จะได้ใช้ ฟรี ประกอบด้วย

  • โปรแกรมบัญชี myAccount  www.prosoftmyaccount.com
  • โฆษณาและประกาศซื้อ-ขายสินค้า B2B E-marketplace ที่ www.B2BThai.com
  • ได้ใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb  www.sogoodweb.com 
  • ประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.Lionjob.com ทั่วประเทศ

*หมายเหตุ ทุกรายการใช้ฟรี 1 ปี ยกเว้นเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb ใช้ฟรีตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับ

  • ผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ซอฟต์แวร์จาก Onsoft ฟรี 1 ปีเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในระยะเวลา 1 ปีแรก
  • มีสิทธิ์อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ศูนย์อบรมของ Onsoft ฟรีไม่จำกัด
  • เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ SMEs ได้ว่าได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด เพราะถ้านำไปใช้แล้วไม่เป็นที่พอใจก็ม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  โดยไม่มีข้อผูกมัด
  • ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยอีกเป็นจำนวนมากจากบริษัท Onsoft ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์