ราคาแพ็กเกจ iSales

ราคาแพ็กเกจ iSales

ราคาแพ็กเกจและค่าบริการ

เลือกแพ็กเกจตามความต้องการ ก่อนตัดสินใจซื้อท่านสามารถทดลองใช้งานฟรี 60 วัน

1 User
300บาท/เดือน ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 3,600 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
iSales : ระบบบริหารงานขาย
Lead Management
Account Management
Contact Management
Opportunity Management
Pipeline Management
Sales Process Management
Sales Team Management
Activity Management
Alert Management
Calendar Management
Big Deal Alert
Chatter
Approve Center
Quotation Management
Order Management
Invoice Management
Reports & Dashboards
iPurchases : ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ผู้ขาย
ใบสั่งซื้อ
ใบกำกับภาษีซื้อ
การชำระเงิน
iManager : ระบบสำหรับผู้บริหาร
รายงาน
การอนุมัติ
Chatter
เอกสาร
iStore : ระบบหน้าร้านออนไลน์
หน้าร้านออนไลน์
ทำใบเสนอราคา
ตั้งค่าหน้าร้านออนไลน์
5 Users
500บาท/เดือน ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 6,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
iSales : ระบบบริหารงานขาย
Lead Management
Account Management
Contact Management
Opportunity Management
Pipeline Management
Sales Process Management
Sales Team Management
Activity Management
Alert Management
Calendar Management
Big Deal Alert
Chatter
Approve Center
Quotation Management
Order Management
Invoice Management
Reports & Dashboards
iPurchases : ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ผู้ขาย
ใบสั่งซื้อ
ใบกำกับภาษีซื้อ
การชำระเงิน
iManager : ระบบสำหรับผู้บริหาร
รายงาน
การอนุมัติ
Chatter
เอกสาร
iStore : ระบบหน้าร้านออนไลน์
หน้าร้านออนไลน์
ทำใบเสนอราคา
ตั้งค่าหน้าร้านออนไลน์
10 Users
700บาท/เดือน ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 8,400 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
iSales : ระบบบริหารงานขาย
Lead Management
Account Management
Contact Management
Opportunity Management
Pipeline Management
Sales Process Management
Sales Team Management
Activity Management
Alert Management
Calendar Management
Big Deal Alert
Chatter
Approve Center
Quotation Management
Order Management
Invoice Management
Reports & Dashboards
iPurchases : ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ผู้ขาย
ใบสั่งซื้อ
ใบกำกับภาษีซื้อ
การชำระเงิน
iManager : ระบบสำหรับผู้บริหาร
รายงาน
การอนุมัติ
Chatter
เอกสาร
iStore : ระบบหน้าร้านออนไลน์
หน้าร้านออนไลน์
ทำใบเสนอราคา
ตั้งค่าหน้าร้านออนไลน์
20 Users
1,200บาท/เดือน ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 14,400 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
iSales : ระบบบริหารงานขาย
Lead Management
Account Management
Contact Management
Opportunity Management
Pipeline Management
Sales Process Management
Sales Team Management
Activity Management
Alert Management
Calendar Management
Big Deal Alert
Chatter
Approve Center
Quotation Management
Order Management
Invoice Management
Reports & Dashboards
iPurchases : ระบบบริหารงานจัดซื้อ
ผู้ขาย
ใบสั่งซื้อ
ใบกำกับภาษีซื้อ
การชำระเงิน
iManager : ระบบสำหรับผู้บริหาร
รายงาน
การอนุมัติ
Chatter
เอกสาร
iStore : ระบบหน้าร้านออนไลน์
หน้าร้านออนไลน์
ทำใบเสนอราคา
ตั้งค่าหน้าร้านออนไลน์
  
1 User
฿ 300/mo

ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 3,600 บาท

ทดลองใช้ฟรี 60 วัน

5 Users
฿ 500/mo

ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 6,000 บาท

ทดลองใช้ฟรี 60 วัน

10 Users
฿ 700/mo

ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 8,400 บาท

ทดลองใช้ฟรี 60 วัน

20 Users
฿ 1,200/mo

ชำระค่าบริการรายปี
ปีละ 14,400 บาท

ทดลองใช้ฟรี 60 วัน

  

1 user

5 Users

10 Users

20 Users

iSales : ระบบบริหารงานขาย
    Lead Management
    Account Management
    Contact Management
    Opportunity Management
    Pipeline Management
    Sales Process Management
    Sales Team Management
    Activity Management
    Alert Management
    Calendar Management
    Big Deal Alert
    Chatter
    Approve Center
    Quotation Management
    Order Management
    Invoice Management
    Reports & Dashboards
iPurchases : ระบบบริหารงานจัดซื้อ
iManager : ระบบสำหรับผู้บริหาร
iStore – ระบบหน้าร้านออนไลน์

* ราคาไม่รวม VAT

เงื่อนไขการให้บริการ

สำคัญที่สุดในการขายซอฟท์แวร์คือการบริการ โปรซอฟท์ได้ให้ความสำคัญกับการบริการอย่างเต็มที่ เราไม่สามารถจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้ถ้าเราบริการไม่ดี เราให้สัญญาว่า "เราจะบริการลูกค้าให้ดีที่สุด"

การบริการต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับมีดังต่อไปนี้

  • อบรมการใช้โปรแกรมที่สำนักงานโปรซอฟท์ กรุงเทพและที่สำนักงานเชียงใหม่ ฟรีตลอดไป
  • สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทางออนไลน์ (E-Learning) ได้ฟรีตลอดไป
  • มีเจ้าหน้าที่ Support รับผิดชอบให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ฟรีตลอดไป
  • บริการตอบปัญหา ข้อซักถามทางโทรศัพท์ ฟรีตลอดไป
  • ได้รับการ Upgrade โปรแกรม ฟรีตลอดไป
  • มีบริการ FAQ ไว้ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์