Line@

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน 
แล้วเลือก "คิวอาร์โค้ด" จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LINE

 

ดาวน์โหลด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์